Rólunk

A projekt folyamán nemzetközi szintű információcserét terveznek a partnerrégiókban az intézmények között a munkaerőpiac (LM) jelenlegi helyzetéről nemzetközi szinten és összehasonlítják a partnerországokban működő karriertanácsadási rendszereket(CG). A nemzetközi kérdőíves felmérés, amelynek célja, hogy –gyakorlati tapasztalatokra és a továbbképző szakszemélyzet által támasztott követelményekre alapozva - megtalálja a karriertanácsadás jelenlegi szintjét,  tájékozódási alapot ad egy hatékonyabb tanácsadási szolgáltatásnyújtásra.

A jó gyakorlatoknak a fiatal generációt érintő karriertanácsadás területén, nemzetközi szinten történő kicserélése jó alapot ad a rendszereknek a  partnerországokban történő további javítására és az iskolarendszerben és felnőtt népességnek szóló  karriertanácsadásban működő megelőző (preventív) tanácsadás területén innovatív módszerek kialakítására, hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű csoportokra.  Az Információs Napok és  egyéb más projekttevékenységek hozzájárulnak majd a szakmai és képzési tanácsadók ismereteinek bővítéséhez és javításához oly módon, hogy javítják a karriertanácsadás(CG) minőségét, hozzáférhetőségét és javítását a helyi munkaerő-piac szükségleteihez mérten. Egy országos szintű, a munkaerő-piaci résztvevők (üzleti és vállalkozói szektor, oktatási intézmények, általános iskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok, tanácsadó központok, munkaügyi központok) résztvétele mellett megrendezett szeminárium segít egyensúlyba hozni a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, lendületet ad majd  az álláskeresők tanácsadásának és támogatja az új, regionális munkaügyi központok kialakítását és javítja a már meglevő központok munkáját. A munka során a tapasztalt szakmai munkacsoport által kialakított termékek tájékozódási alapot adnak majd minden célcsoport számára.  

Hírek minden cikk

Köszöntő

tmp-newsA projekt folyamán nemzetközi szintű információcserét terveznek a partnerrégiókban az intézmények között a munkaerőpiac (LM) jelenlegi helyzetéről nemzetközi szinten és összehasonlítják a partnerországokban működő karriertanácsadási rendszereket(CG).

A nem állami partnerek mukaértekezlete (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)A partnerek következő munkaértekezlete 2014. január 23-24-én lesz Budapesten. Az értekezlet fő célja egy olyan kérdőív kialakítása, amely értékeli a partnerországok karriertanácsadási szintjeit.

A karriertanácsadásnak mindenki számára van értelme, nem csupán a fiatalok számára

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchSzlovákiában, de más európai országokban is,  a munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb statisztikák megerősítik tanácsadásnak szakmakeresésben és pályáválasztási tanácsadásban (másszóval: karriertanácsadásban) betöltött fontosságát és jelentőségét. S ez messze nem csupán a fiatalokat érinti – ugyanez igaz a különböző képzettségi szintű népességcsoportokra.

Karriertanácsadás a partnerországokban

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Szlovákia

A karriertanácsadás valamennyi népességcsoport számára elérhető képzettségi szinttől függetlenül. Ez a információs egyenlőtlenség mérséklésének és a információhozzáférés elősegítésének egyik hatékony és megfelelő eszköze.

Indítsd el karrieredet most Szlovákiában

Naštartujte svoju kariéruMindenekelőtt nézzük meg az ISTP mozaikszót. Az ISTP az Integrált Munkaerőpiaci Rendszert rövidíti, amely a szlovák munkaerőpiacon fellelhető valamennyi állást tartalmazza, valamint magában foglalja mindazokat a tanácsadó eszközöket,amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az állástalálásban, mint például a weboldal felhasználójának  iskolai végzettsége, a tapasztalata,tudásai és készségei. 

Rendezvények

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder