Hírek

A karriertanácsadásnak mindenki számára van értelme, nem csupán a fiatalok számára

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchSzlovákiában, de más európai országokban is,  a munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb statisztikák megerősítik tanácsadásnak szakmakeresésben és pályáválasztási tanácsadásban (másszóval: karriertanácsadásban) betöltött fontosságát és jelentőségét. S ez messze nem csupán a fiatalokat érinti – ugyanez igaz a különböző képzettségi szintű népességcsoportokra.

This was agreed during a kick-off meeting of the project "Career guidance and counselling - the basis for a better future" with the participation of partners from France, Hungary, the Netherlands and Slovakia. The project coordinator is the company TREXIMA Bratislava.

Ezt a “Karriertanácsadás – alap egy szebb jövőhöz” c.  projektindító értekezleten állapították meg, amely francia, magyar, holland és szlovák partnerek részvétele mellett zajlott. A  projekt koordinátora a pozsonyi TREXIMA Bratislava. Az értekezletet 2013.október 14-én Pozsonyban rendezték meg. A projektpartnerek mellett a projektindító értekezleten részt vettek a Szlovák Köztársaság Munkaügyi Minisztériumának,Szociális és Családügyi Minisztériumának,  a Központi Munkaügyi Hivatalnak, a Munkaügyi Hivataloknak, és az Oktatási Minisztériumnak a szakmai testületei, a munkáltatók, a szociális partnerek, és a civil társadalmi szervezetek képviselői, valamint egyéb, a karriertanácsadás területe iránt érdeklődő szakemberek.

Az, hogy az Európai Bizottság által finanszírozott Élethosszig Tartó Tanulás Programba tartozó Leonardo da Vinci alprogramban nemzetközi partnerségeket alakítsanak ki, egy fontos módja annak, hogy az országos és nemzetközi szintű szakértők megoszthassák egymással tapasztalataikat, tudásukat és véleményüket a karriertanácsadás, a képzés és a szakképzés  jelenlegi helyzetével kapcsolatban, különös tekintettel az emberi erőforrások hatékony kihasználására, tekintettel a munkanélküliség mérséklésére. 

A Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumának munkaügyi tárcájának vezetője, PaedDr. Danica Lehocká kiemelte a szlovák kormány azon intézkedéseit, amelyek a munkaerőpiaci problémák megoldását célozzák, ideértve például a Nemzeti Foglalkoztatási Reformprogramot. Ezt követően Ildikó Hanuliaková, a Polgári Szervezet  - Csapatmunka egy jobb jövőért képviselője libbentette fel a fátylat a  projektről és vázolta vízióit, céljait és a partnerségi stratégia fontosságát.

A következő programon a projekt résztvevői bemutatták szervezeteiket és a hazájukban a munkaerő-piac helyzetére vonatkozó adatokat.A szlovákiai helyzetről a TREXIMA Bratislava képviseletében Lenka Beňačková adott felvilágosítást, aki a statisztikai felmérések, valamint foglalkoztatási és munkanélküliségi elemzések mellett az állam, a munkáltatók és az iskolák közötti együttműködés szükségességét is hangsúlyozta annak érdekében, hogy javítsanak a jelenlegi helyzetenés fejlesszék a  gazdaságilag aktív népesség készségeit. 

A magyar munkaerő-piac  helyzetét Pataki Zsuzsa mutatta be (Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.) aki hangsúlyozta az olyan hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási problémáit is, mint a Roma kisebbség . Laurent Dedieu (Leno Consulting) megjegyezte, hogy Franciaországban a nagy munkáltatók döntő hatást gyakorolnak a foglalkoztatás alakulására és hozzátette, hogy a munkanélküliség azért nem csökken az országban, mert az emberek nem hajlandók az ország másik végébe járni dolgozni. Gustav Morjan (Morjan European Vocational Education and Training) elmagyarázta a holland szakképzés előnyeit és közvetlen párhuzamot vont a magas arányú holland foglalkoztatás és az országban működő karriertervezés és tanácsadás szintje között.

Jakub Zabka a TREXIMA Bratislava-tól egy online eszközt –a Munkaügyi Minisztérium és  a Szociális és Családügyi Minisztérium  által működtetett  a “Labour Market Integrated System” - Integrált Munkaerőpiaci Rendszert -  és annak munkanélküliek, munkáltatók és egyéb munkaerő-piaci résztvevők számára tapasztalható előnyeit mutatta be az értekezlet résztvevőinek.

Az értekezlet tanulságai alapján világossá válik, hogy a foglalkoztatás növelése érdekében folyamatosan új lehetőségek és megoldások után kell nézni, hogy meg tudjuk vetni a lábunkat a munkaerőpiacon, s számos intézményre ki tudjuk terjeszteni tanácsadási szolgáltatásainkat, s javítani tudjuk azok szakmai kompetenciáit.Ennek érdekében bővíteni kell a tanácsadó személyzet ismereteit, ez pedig külföldi tapasztalatszerzés által tehető meg.

A következő, 2013.október 15-én tartott munkaértekezleten a partnerek a munka további folytatásával kapcsolatban állapodtak meg, s olyan ütemtervet alakítottak ki a feladatokhoz, hogy az kedvező legyen valamennyi résztvevő szervezet számára.

Hírek minden cikk

Köszöntő

tmp-newsA projekt folyamán nemzetközi szintű információcserét terveznek a partnerrégiókban az intézmények között a munkaerőpiac (LM) jelenlegi helyzetéről nemzetközi szinten és összehasonlítják a partnerországokban működő karriertanácsadási rendszereket(CG).

A nem állami partnerek mukaértekezlete (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)A partnerek következő munkaértekezlete 2014. január 23-24-én lesz Budapesten. Az értekezlet fő célja egy olyan kérdőív kialakítása, amely értékeli a partnerországok karriertanácsadási szintjeit.

A karriertanácsadásnak mindenki számára van értelme, nem csupán a fiatalok számára

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchSzlovákiában, de más európai országokban is,  a munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb statisztikák megerősítik tanácsadásnak szakmakeresésben és pályáválasztási tanácsadásban (másszóval: karriertanácsadásban) betöltött fontosságát és jelentőségét. S ez messze nem csupán a fiatalokat érinti – ugyanez igaz a különböző képzettségi szintű népességcsoportokra.

Karriertanácsadás a partnerországokban

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Szlovákia

A karriertanácsadás valamennyi népességcsoport számára elérhető képzettségi szinttől függetlenül. Ez a információs egyenlőtlenség mérséklésének és a információhozzáférés elősegítésének egyik hatékony és megfelelő eszköze.

Indítsd el karrieredet most Szlovákiában

Naštartujte svoju kariéruMindenekelőtt nézzük meg az ISTP mozaikszót. Az ISTP az Integrált Munkaerőpiaci Rendszert rövidíti, amely a szlovák munkaerőpiacon fellelhető valamennyi állást tartalmazza, valamint magában foglalja mindazokat a tanácsadó eszközöket,amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az állástalálásban, mint például a weboldal felhasználójának  iskolai végzettsége, a tapasztalata,tudásai és készségei. 

Rendezvények

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder