Hírek

Karriertanácsadás a partnerországokban

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Szlovákia

A karriertanácsadás valamennyi népességcsoport számára elérhető képzettségi szinttől függetlenül. Ez a információs egyenlőtlenség mérséklésének és a információhozzáférés elősegítésének egyik hatékony és megfelelő eszköze.

Szlovákiában a jelenlegi karrierszolgálati rendszer nem terjed ki valamennyi, iránta érdeklődő lakos igényeire. A karriertanácsadás az ügyfél aktuális problémáira összpontosít, és nem veszi figyelembe annak hosszútávú karrierfejlődési kilátásait. Az iskolai tanácsadó szolgálatok többnyire a továbbtanulásra összpontosítanak, és csak minimális figyelmet fordítanak a tanulók azon pályaválasztásra vonatkozó érdeklődése iránt, amely túlmutat a iskolai oktatáson. A képzési tanácsadók nem mindig rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal. A foglalkoztatási szolgálatok területén a tanácsadást mindig az információs és tanácsadási szolgálatokkal együttműködve végzik. A tanácsadási szolgáltatások a munkaügyi központokban többnyire az ügyfelek számára alapoznak, a személyzet létszáma csekély.

Szlovákiában 425.858 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván 2012.december 31-én, amely 14,44%-ps munkanélküliségi rátát jelent. 2008 óta a regisztrált munkanélküliek száma fokozatosan nő: a regisztráltak 50%-a a tartós munkanélküliek csoportjába tartozik, 45%-a alacsony képzettségű, 33%-uk 29 év alatti. Leginkább a tartósan regisztrált, alacsony képzettséggel rendelkező, fiatal munkanélküliek azok, akik magas szintű egyénre szabott figyelmet igényelnek, személyes és szakmai továbbfejlődésük  érdekében. A jelenleg a diplomások képességei és a munkaerőpiaci követelmények között mutatkozó jelentős eltérés tovább növeli az álláskeresőként való regisztráció elhúzódásának kockázatát. Ezért a karriertanácsadás erősítése egy nélkülözhetetlen eszközt képez ahhoz, hogy a jelenlegi és a leendő munkaerőt felvértezzük a szükséges készségekkel, s egyúttal egy olyan eszközt adjunk a kezükbe, amely által nő annak lehetősége, hogy embereink sikert érhet el a munkaerőpiacon. Ezért van szükség arra, hogy hogy folyton új lehetőségeket keressünk, s tanácsadási szolgáltatásainkat egyéb intézményekre is kiterjesszük, annak érdekében, hogy olyan munkaerőt teremtsünk, amely képes megfelelni a munkaerő-piac szükségleteinek. Ez az oka annak, hogy a professzionalizmus és a tanácsadás szintjén javítani kell oly módon is, hogy megismertetjük az embereket egyéb más külföldi tapasztalatokkal.

Magyarország

Az élethosszig tartó tanulás(LLL) térhódításával az élethosszig tartó tanácsadáshoz(LLG) kapcsolódó fogalmak felváltották az egyszerű karriertervezést. A jelenlegi társadalmi struktúra új karriertervezési szemléletet, hozzáállást követel meg. A munkavállalók többezer álláshely közül válogathatnak, és úgy számolhatnak, hogy kb. 30-35 évet töltenek el aktívan a munkaerő-piacon. Senki sem kerülheti el a munkahelye elvesztését, a munkahelyváltást , vagy éppen karrierje újragondolását, mivel az embert kényszeríti a környezete. Aszakmai karrier jelenleg hosszabb és változékonyabb, mint valaha  , s ez azt is jelenti, hogy a gazdaságilag aktív népességnek el kell sajátítania és olyan szintig javítania is kell általános készségeit és kulcskompetenciáit, hogy az megfeleljen a munkaerőpiac  követelményeinek.

Magyarországon az álláskeresőknek főként a piaci feltételek mellett van lehetőségük a karriertanácsadásra. A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korcsoport a rájuk vonatkozó karriertanácsadással kell ellátni, amely azt jelenti, hogy az egyes korcsoportokhoz  speciális szükségletek tartoznak. A karriertanácsadás célja, hogy az ügyfél függetlenebb  és felkészültebb legyen annak érdekében, hogy értékelni tudja saját képességeit, kompetenciáit és érdeklődési köreit , s bármely életkorban, vagy életének bármely szakaszában saját egyéni karrierjét. Ilyen jellegű tanácsadás jelenleg sem fiatal, sem felnőtt munkavállalók számára nem érhető el Magyarországon.

A változó munkafeltételek azt követelik meg az egyéntől, hogy az folyamatosan formálja, alakítsa egyéni szükségleteit. A kompetenciákat és érdeklődési köröket az oktatáshoz, a képzéshez és a munkaerő-piaci lehetőségekhez is hozzá kell igazítani, s annak még az élet egyéb kérdéseivel is összhangban kell lennie. A karriertanácsadás, mint eszköz hozzájárulhat a fentiek megvalósításához.

Franciaország

Franciaországban az álláskeresők száma évről évre nő. 2012 októberében az álláskeresők száma 14 éves csúcsot döntött. Október végén az Európai Unióban a második legnagyobb gazdaságában   3.103 millió ember keresett munkát. Az előző hónaphoz képest ez 1,5 %-os emelkedést mutat, míg a múlt év októberéhez képest a munkanélküleik száma 10,3%-kal nőtt.

Az állami érdeke az, hogy elősegítse a fiatalok foglalkoztatását.Fontos, hogy egy olyan új oktatási rendszert vezessen be, amely figyelembe veszi a munkaerőpiaci keresletet és annak jövőbeni alakulását.A LENO CONSULTING egy olyan oktatási intézmény, amely főként álláskeresőkkel működik. Coach-aink számára nagyon fontos, hogy mindig felkészültek legyenek az aktuális munkaerőpiaci trendekkel kapcsolatban és új képzési modulok kialakításával előre tudják jelezni annak fejlődését. Fontos, hogy a karriertanácsadás fejlődjön, és profitáljon az uniós tagállamok tapasztalataiból.

Hollandia

Az útmutatás és tanácsadás a szakképzés(VET) részét képezi Hollandiában. A  szakképzés a munkaerőpiac és a szociális partnerek (társadalmi partnerek) kapcsolatába is beágyazódik, s azok részvétele nagyon intenzív, s ez az egyik oka annak, hogy Hollandiában a munkanélküliségi ráta más uniós országokhoz képest meglehetősen alacsony. A munkanélküliség alacsonyságának másik oka foglalkoztató cégek akkreditációs rendszere, az, hogy e társaságok minimális szintű minőségügyi követelményeket támasztanak, beleértve a képzett mentor coachok fizetését is. A szakképzési rendszernek(VET), a karriertanácsadási rendszerrel együtt nagy múltra visszatekintő hagyománnyal bír Hollandiában, s jelentős számú kapcsolatot ápol más európai országok rendszereivel. A munkaerőpiaci szükségletek nem csupán a nem csupán az országos szintre terjednek ki, de könnyen átlépik az uniós országok határait.

Hírek minden cikk

Köszöntő

tmp-newsA projekt folyamán nemzetközi szintű információcserét terveznek a partnerrégiókban az intézmények között a munkaerőpiac (LM) jelenlegi helyzetéről nemzetközi szinten és összehasonlítják a partnerországokban működő karriertanácsadási rendszereket(CG).

A nem állami partnerek mukaértekezlete (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)A partnerek következő munkaértekezlete 2014. január 23-24-én lesz Budapesten. Az értekezlet fő célja egy olyan kérdőív kialakítása, amely értékeli a partnerországok karriertanácsadási szintjeit.

A karriertanácsadásnak mindenki számára van értelme, nem csupán a fiatalok számára

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchSzlovákiában, de más európai országokban is,  a munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb statisztikák megerősítik tanácsadásnak szakmakeresésben és pályáválasztási tanácsadásban (másszóval: karriertanácsadásban) betöltött fontosságát és jelentőségét. S ez messze nem csupán a fiatalokat érinti – ugyanez igaz a különböző képzettségi szintű népességcsoportokra.

Karriertanácsadás a partnerországokban

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Szlovákia

A karriertanácsadás valamennyi népességcsoport számára elérhető képzettségi szinttől függetlenül. Ez a információs egyenlőtlenség mérséklésének és a információhozzáférés elősegítésének egyik hatékony és megfelelő eszköze.

Indítsd el karrieredet most Szlovákiában

Naštartujte svoju kariéruMindenekelőtt nézzük meg az ISTP mozaikszót. Az ISTP az Integrált Munkaerőpiaci Rendszert rövidíti, amely a szlovák munkaerőpiacon fellelhető valamennyi állást tartalmazza, valamint magában foglalja mindazokat a tanácsadó eszközöket,amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az állástalálásban, mint például a weboldal felhasználójának  iskolai végzettsége, a tapasztalata,tudásai és készségei. 

Rendezvények

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder