Hírek

Indítsd el karrieredet most Szlovákiában

Naštartujte svoju kariéruMindenekelőtt nézzük meg az ISTP mozaikszót. Az ISTP az Integrált Munkaerőpiaci Rendszert rövidíti, amely a szlovák munkaerőpiacon fellelhető valamennyi állást tartalmazza, valamint magában foglalja mindazokat a tanácsadó eszközöket,amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az állástalálásban, mint például a weboldal felhasználójának  iskolai végzettsége, a tapasztalata,tudásai és készségei. 

Az ISTP 2003 óta működik. A létrejöttének oka a magas munkanélküliség volt, amely szükségessé tette a munkaügyi központok tanácsadói és alkuszszolgáltatásainak optimalizálását. Erre a célra alakítottak ki egy ingyenes, nyilvánosan hozzáférhető portált, amely online hozzáférést biztosít a munkanélkülieknek és folyamatosan nyomon követhetik a megfelelő megüresedő álláshelyeket. A munkáltartókat is arra szólítják fel, hogy nyilvánosan tegyék elérhetővé betöltetlen álláshelyeiket és követelményeiket a képzett munkaerő számára.

Az ISTP az első, munkanélkülieknek -álláskeresőknek és olyan önszántukból munkanélkülieknek - szóló hely, akik munkát keresnek. Itt megtalálhatják a munkáltatók követelményeit úgy mint képzettség, tudás, készségek, kompetenciák(pl. Kommunikáció, idegennyelv-tudás, prezentációs készségek, fizikai állóképesség, stb.) , de találhatnak itt egy megüresedett álláshelyeket tartalmazó, folyamatosan frissített adatbázist is.

Az egyes munkahelyek betöltéséhez szükséges képzésekről szóló tájékoztatókat diákoknak,szüleiknek és iskolai tanácsadóknak egyaránt szánjuk, itt tanácsokat is adunk a karriertervezéssel kapcsolatban.
A munkaügyi hivatalok munkavállalói hasznos információkat szerezhetnek az ügyfelek regisztrációs folyamatát segítő rendszerről, személyes profiljuk kialakításáról, arról, hogyan forduljanak a munkáltatóhoz egy-egy megüresedett álláshellyel kapcsolatban, hogyan tervezzék az álláskeresők tréningjét, stb.

A munkáltatók fontos információkhoz juthatnak a személyzeti menedzsment teljesítményével kjapcsolatban, s közzéteszik a munkaerő képzettségére vonatkozó igényeiket és megüresedett álláshelyeiket.

Hírek minden cikk

Köszöntő

tmp-newsA projekt folyamán nemzetközi szintű információcserét terveznek a partnerrégiókban az intézmények között a munkaerőpiac (LM) jelenlegi helyzetéről nemzetközi szinten és összehasonlítják a partnerországokban működő karriertanácsadási rendszereket(CG).

A nem állami partnerek mukaértekezlete (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)A partnerek következő munkaértekezlete 2014. január 23-24-én lesz Budapesten. Az értekezlet fő célja egy olyan kérdőív kialakítása, amely értékeli a partnerországok karriertanácsadási szintjeit.

A karriertanácsadásnak mindenki számára van értelme, nem csupán a fiatalok számára

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchSzlovákiában, de más európai országokban is,  a munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb statisztikák megerősítik tanácsadásnak szakmakeresésben és pályáválasztási tanácsadásban (másszóval: karriertanácsadásban) betöltött fontosságát és jelentőségét. S ez messze nem csupán a fiatalokat érinti – ugyanez igaz a különböző képzettségi szintű népességcsoportokra.

Karriertanácsadás a partnerországokban

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Szlovákia

A karriertanácsadás valamennyi népességcsoport számára elérhető képzettségi szinttől függetlenül. Ez a információs egyenlőtlenség mérséklésének és a információhozzáférés elősegítésének egyik hatékony és megfelelő eszköze.

Indítsd el karrieredet most Szlovákiában

Naštartujte svoju kariéruMindenekelőtt nézzük meg az ISTP mozaikszót. Az ISTP az Integrált Munkaerőpiaci Rendszert rövidíti, amely a szlovák munkaerőpiacon fellelhető valamennyi állást tartalmazza, valamint magában foglalja mindazokat a tanácsadó eszközöket,amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az állástalálásban, mint például a weboldal felhasználójának  iskolai végzettsége, a tapasztalata,tudásai és készségei. 

Rendezvények

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder