Partnerek

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

A TREXIMA Bratislava (Pozsony) egy kutatási, statisztikai, tanácsadási és konzulting szolgáltatásokra szakosodott társaság. A cég álláshelyek, munkaerő-piac, munkaügyi költségek és bérminta statisztikai felmérések, foglalkoztatási besorolások, humán erőforrás menedzsment, karriertanácsadás, analitikus állásértékelések,standard foglalkozási feladatok leírása, a munkafolyamatok racionalizálása, részletes retrospektív elemzések, bér,foglalkoztatási és termelékenységi prognózis.

A TREXIMA Bratislava (Pozsony) modern és hatékony országos foglalkoztatási költségstatisztikai felméréseket készít egy több, mint 15.000 jelentési egységen alapuló minta alapján. A Trexima Bratislava a különböző európai országokban és világszerte igazolt módszereket és ismereteket alkalmazva jár el. A társaság szisztematikusan valósítja meg az országban élő és külföldi szakértők jó gyakorlatait a díjazás, a statisztikák, és a munkaügyi értékelés terén.

A tREXIMA Bratislava által kidolgozott Integrált ... (ISTP) egy karriertanácsadási eszköz, amelyet a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma támogat. A minisztérium több, mint 2000 aktuális állás leírását, valamint az aktuális állások képzési követelményeit kínálja ingyenesen egy internetes portálon. E egyedülálló országos elektronikus adatbázis számos célcsoportnak hoz hasznot – munkaügyi kirendeltségek munkavállalói, munkanélküliek, HR szakemberek, foglalkoztatási ügynökségek szakemberei, karriertanácsadók, diákok , hallgatók és a nyilvánosság – azzal az egyértelmű céllal, hogy a legmegfelelőbb embereket találja meg a nyílt, üres álláshelyekre és a konkrét emberek számára lelje meg a legmegfelelőbb munkát. Az ISTP komplex tájékoztatást ad a megüresedett álláshelyekről, a bérekről, az iskolai hálózatokról és a továbbtanulásról.

TREXIMA Bratislava kialakította az új SK ISCO-08 Foglalkozások Országos Besorolását, amely minden, a szlovákiai munkaerőpiacon fellelhető foglalkozást feltérképez. Rendszert alkot,és egyesíti a szlovák munkaerőpiac állásainak terminológiáját, amely jól elkülöníthető annak munkafeladatai és készségkövetelményei miatt.

A társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Keret által  össze is köti a oktatási rendszert a munkaerőpiaccal a Nemzeti Foglalkoztatási Keret által – amely egy olyan eszköz, amely a munkaerőpiaci szükségleteket az oktatási rendszerre ülteti át a Szektorkészség Tanácsok intézményesített strukturája keretében, valamint számos, a bérekkel,a foglalkoztatással, a humán erőforrások egyenlőségével, és a nők díjazásának területével foglalkozó ICT  projektben.

A TREXIMA Bratislava az ISO 9001:2008 szerinti akkreditált minőségirányítási rendszert üzemeltet.

 

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký MederCsapatmunka egy jobb jövőért - Veľký Meder

A csapatmunka egy jobb jövőért - Veľký Meder Civil Association (CA) –[Veľký Meder Civil Egyesület (Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder)] fő célkitűzése, hogy elősegítse a tevékenységeket, és támogassa a lakosság aktív résztvételét helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten a társadalmi élet különböző területein. Különösen az alábbi területeken:

 1. oktatás, élethosszig tartó tanulás, tanterven kívüli:
  • a hátrányos helyzetűek és a periferizálódott (marginalizálódott) csoportok képzése és lehetőségteremtése
  • modern kommunikációs technológiák (Internet, Skype, Facebook)
 2. jogi tudatosság megteremtése:
  • a jogok és kötelezettségek iránti érdeklődés felkeltése
  • adminisztratív és tanácsadási szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű és marginális csoportok számára
 3. az álláskeresők munkaerőpiaci (re)integrációja, a hátrányos helyzetű csoportokra összpontosítva,az alábbiak megvalósítása által:
  • tájékoztatási és tanácsadási tevékenységek és szakmai tanácsadás
  • nemzetközi intézményi információcsere a munkaerőpiacról és a jó gyakorlatokról

A CA Csoportmunka egy jobb jövőért - Veľký Meder elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre, a fiatalokra és a tartósan munkanélküliekre.

 

LENO CONSULTINGLENO CONSULTING

A Lenot két menedzser, Nathalie Redon és Laurent Dedieu alapította 2007-ben a szakképzés és az ICT (információs és kommunikációs technológiák) területén. A cég a Midi- Pirenneusokban és Languedoc-Roussillonban található, szervezetünk képzéseket kínál cégeknek és álláskeresőknek Franciaországban és Európában.

Célunk, hogy minőségi képzést kínáljunk, amely megfelel az ügyfelek követelményeinek. Ennek érdekében nem egy szűk képzéslistát kínálunk katalógusunkban, hanem 6 szakterület csaknem 200 képzési témáját vonultatjuk fel pedagógiai teamünk segítségével. Minden egyes tréningajánlatot egy belső audit keretében készítünk el Önnek annak érdekében, hogy Önnek igazán megérje a tanfolyam.

Módszertanunkat pedagógiai források széles skálája támasztja alá,amelyet klasszikus osztálytermi tanítással és távoktatással(ODL) valósítunk meg, lehetőségekhez mérten és a kívánalmaknak megfelelően angolul és franciául.

 

Human Profess Nonprofit Ltd.Human Profess Nonprofit Ltd.

A Human Profess Nonprofit Kft különböző hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozik a karriertanácsadás területén. A HP egy képzőintézet, amely fogyatékkal élő személyek, nők, fiatalok, munkanélküliek és időskorúak képzését és támogatását szervezi és valósítja meg Vas megyében. A HP munkakapcsolatot tart fenn számos hazai és nemzetközi képzőintézettel, munkaerőpiaci szolgáltatóval, kormányzati és nem kormányzati szervezettel, és karriertanácsadási szakértőkkel. A HP és partnerei számos különböző innovatív módszerrel támogatják az álláskeresők munkaerőpiacra történő be,- és visszailleszkedését.

  

 

Morjan – Európske odborné vzdelávanie a školenieMorjan – Az európai szakképzés támogatója

A Morjan EU VET egy holland európai hálózati szervezet amely az európai szakképzésre és a hallgatók mobilitására helyezi a hangsúlyt.Az elmúlt 20 évben való részvételünknek köszönhetően a duális VET rendszerek és a VET eszközök uniós fejlesztésének számos kérdésében alakítottuk ki a know-howt (EQF, ECVET, EQAVET és Europass). A középpontban a munkaalapú  tanulás, a munkába állás minősége és a munka világának a szakképzéssel való kapcsolata áll. A Morjan EU VET tagja az Európai Szakképzési Egyesületnek(EVTA). Az EVTA által a Morjan EU VET befolyásra tesz szert és információkhoz jut az Uniós irányelvekkel kapcsolatban.

Az európai tudásgazdaság középpontjában a humántőke és a szakképzés áll. A közeljövőben Európát egyre jobban kihívás elé állítja a kereslet és a kínálat kiegyenlítése, az új szektorokhoz kapcsolódó új készségek és a régiók közötti mobilitás. A munka és a szakképzés világának résztvevőinek tisztába kell lenniük ennek fontosságával európai, regionális és szektorális szinten egyaránt. Amikor a munka világa és a szakképzés összekapcsolódik, akkor lesz Európa erősebb a globális gazdaságban. 

 

Hírek minden cikk

Köszöntő

tmp-newsA projekt folyamán nemzetközi szintű információcserét terveznek a partnerrégiókban az intézmények között a munkaerőpiac (LM) jelenlegi helyzetéről nemzetközi szinten és összehasonlítják a partnerországokban működő karriertanácsadási rendszereket(CG).

A nem állami partnerek mukaértekezlete (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)A partnerek következő munkaértekezlete 2014. január 23-24-én lesz Budapesten. Az értekezlet fő célja egy olyan kérdőív kialakítása, amely értékeli a partnerországok karriertanácsadási szintjeit.

A karriertanácsadásnak mindenki számára van értelme, nem csupán a fiatalok számára

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchSzlovákiában, de más európai országokban is,  a munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb statisztikák megerősítik tanácsadásnak szakmakeresésben és pályáválasztási tanácsadásban (másszóval: karriertanácsadásban) betöltött fontosságát és jelentőségét. S ez messze nem csupán a fiatalokat érinti – ugyanez igaz a különböző képzettségi szintű népességcsoportokra.

Karriertanácsadás a partnerországokban

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Szlovákia

A karriertanácsadás valamennyi népességcsoport számára elérhető képzettségi szinttől függetlenül. Ez a információs egyenlőtlenség mérséklésének és a információhozzáférés elősegítésének egyik hatékony és megfelelő eszköze.

Indítsd el karrieredet most Szlovákiában

Naštartujte svoju kariéruMindenekelőtt nézzük meg az ISTP mozaikszót. Az ISTP az Integrált Munkaerőpiaci Rendszert rövidíti, amely a szlovák munkaerőpiacon fellelhető valamennyi állást tartalmazza, valamint magában foglalja mindazokat a tanácsadó eszközöket,amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az állástalálásban, mint például a weboldal felhasználójának  iskolai végzettsége, a tapasztalata,tudásai és készségei. 

Rendezvények

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder