Beschrijving

Binnen de planning van het project wordt informatie uitgewisseld op internationaal niveau en vergeleken tussen de instituties  betreffende  de arbeidsmarkt (labour market –LM) in de partner regio’s en de loopbaanbegeleiding in de partnerlanden.

Voor een veldonderzoek wordt een  internationale vragenlijst ontwikkeld. Doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het huidige niveau van loopbaanbegeleiding en -advies gericht op de praktische ervaring en eisen van professionals op het gebied van deze loopbaanbegeleiding. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan nieuwe en innovatieve methoden in loopbaanbegeleiding.

Het uitwisselen van “good practices” op het gebied van loopbaanbegeleiding voor de jonge generatie, en volwassenen op internationaal niveau, zal een goede basis zijn voor het verbeteren van de systemen in partnerlanden en het maken van innovatieve methoden op het gebied van preventieve loopbaanbegeleiding voor het volwassenen, met nadruk op achterstandsgroepen.

Informatiedagen en andere projectactiviteiten zullen bijdragen om kennis en vaardigheden van loopbaanadviseurs en opleidingsadviseurs  verbeteren, door het uitbreiden van de kwaliteit, bereikbaarheid en effectiviteit van loopbaan begeleiding (CG) in relatie tot de behoefte van de regionale arbeidsmarkt.

Een seminar op nationaal niveau met stakeholders op de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsorganisaties (basis-, middelbare - en hogescholen), consulenten, arbeidsbureaus, zullen bijdragen om de vraag en het aanbod van de  arbeidsmarkt te harmoniseren, de begeleiding van werkzoekenden te vergroten en het steunen van het opbouwen van nieuwe regionale loopbaan platformen, naast het verbeteren van de huidige arbeidsbureaus.

De opgeleverde resultaten ontwikkeld door de experts van het project, zullen voorzien in de informatie van alle doelgroepen.

Welkom

tmp-newsBinnen de planning van het project wordt informatie uitgewisseld op internationaal niveau en vergeleken tussen de instituties  betreffende  de arbeidsmarkt (labour market –LM) in de partner regio’s en de loopbaanbegeleiding in de partnerlanden.

(Non-public) Werkvergadering van partners (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)De volgende werkvergadering van partners zal plaats vinden op 23-24 januari 2014 in Boedapest.Het hoofddoel van de vergadering is het creëren van een vragenlijst die het niveau van loopbaanbegeleiding in partnerlanden kan vastleggen.

Begin uw loopbaan nu in Slowakije

Naštartujte svoju kariéru

In de eerste plaats kijken we naar het acroniem ISTP. Dit betekent Labour Market Integrated System. Het is een database van alle bestaande functies op de arbeidsmarkt in Slowakije. Het biedt ook adviesfunctionaliteiten aan die gebruikt kunnen worden bij het vinden van een baan. In relatie tot de opleidingsachtergrond, ervaring, kennis en vaardigheden van de gebruiker.

Loopbaan begeleiding is verstandig voor iedereen, niet alleen jonge mensen

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

De huidige statistieken voor de werkloosheid in Slowakije, maar ook in andere Europese landen, bevestigen het belang en de betekenis van coaching bij het vinden van een beroep of beroepsoriëntatie;  dus, loopbaanbegeleiding en - advies. Het betreft niet alleen de jongeren, maar het moet ook beschikbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen met uiteenlopende onderwijsniveaus.

Loopbaanbegeleiding in partner landen

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Slowakije

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en voor alle onderwijsniveaus. Het is een handig en effectief instrument om informatie te stroomlijnen en, vanwege de toegankelijkheid, biedt het ook toegang tot nog meer informatie.

Evenementen

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder