Voorbeelden van “good practice”

Begin uw loopbaan nu in Slowakije

In de eerste plaats kijken we naar het acroniem ISTP. Dit betekent Labour Market Integrated System. Het is een database van alle bestaande functies op de arbeidsmarkt in Slowakije. Het biedt ook adviesfunctionaliteiten aan die gebruikt kunnen worden bij het vinden van een baan. In relatie tot de opleidingsachtergrond, ervaring, kennis en vaardigheden van de gebruiker.

Voor dit doel is deze gratis en openbare portal gemaakt om werklozen on-line toegang te bieden om een eigen zelfassessment te kunnen maken en vervolgens passend werk te zoeken.

Het was ook een oproep aan werkgevers om hun eisen ten aanzien van gekwalificeerde werkkrachten duidelijk en openbaar te maken te maken.

ISTP is in de eerste plaats bedoeld voor werklozen, werkzoekenden en vrijwillige werklozen die werk zoeken.

Zij kunnen hier eisen die werkgevers stellen vinden, zoals het opleidingsniveau, kennis, vaardigheden (skills), competenties (bv communicatie, buitenlandse talen vaardigheden, presentatie, fysieke conditie etc.), maar ook een doorlopend bijgewerkte database van vacatures.

De informatie is ook bedoeld voor leerlingen, studenten, ouders en schoolmentoren, over welke opleiding nodig is die aansluit op bepaalde functies en welke scholen dit aan bieden, naast het advies voor de planning van een toekomstige loopbaan.

Werknemers van arbeidsbureaus krijgen handige informatie over het registratieproces van klanten, het maken van persoonlijk profielen, bemiddeling met werkgevers van vacatures, het plannen van trainingen voor werkzoekenden enzovoorts.

Werkgevers krijgen handige informatie over kengetallen betreft personeelsmanagement (HRM), het bekend maken  van kwalificatie-eisen van de werknemers en het uitgeven van vacatures.

Welkom

tmp-newsBinnen de planning van het project wordt informatie uitgewisseld op internationaal niveau en vergeleken tussen de instituties  betreffende  de arbeidsmarkt (labour market –LM) in de partner regio’s en de loopbaanbegeleiding in de partnerlanden.

(Non-public) Werkvergadering van partners (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)De volgende werkvergadering van partners zal plaats vinden op 23-24 januari 2014 in Boedapest.Het hoofddoel van de vergadering is het creëren van een vragenlijst die het niveau van loopbaanbegeleiding in partnerlanden kan vastleggen.

Begin uw loopbaan nu in Slowakije

Naštartujte svoju kariéru

In de eerste plaats kijken we naar het acroniem ISTP. Dit betekent Labour Market Integrated System. Het is een database van alle bestaande functies op de arbeidsmarkt in Slowakije. Het biedt ook adviesfunctionaliteiten aan die gebruikt kunnen worden bij het vinden van een baan. In relatie tot de opleidingsachtergrond, ervaring, kennis en vaardigheden van de gebruiker.

Loopbaan begeleiding is verstandig voor iedereen, niet alleen jonge mensen

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

De huidige statistieken voor de werkloosheid in Slowakije, maar ook in andere Europese landen, bevestigen het belang en de betekenis van coaching bij het vinden van een beroep of beroepsoriëntatie;  dus, loopbaanbegeleiding en - advies. Het betreft niet alleen de jongeren, maar het moet ook beschikbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen met uiteenlopende onderwijsniveaus.

Loopbaanbegeleiding in partner landen

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Slowakije

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en voor alle onderwijsniveaus. Het is een handig en effectief instrument om informatie te stroomlijnen en, vanwege de toegankelijkheid, biedt het ook toegang tot nog meer informatie.

Evenementen

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder