Nieuws

Loopbaan begeleiding is verstandig voor iedereen, niet alleen jonge mensen

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

De huidige statistieken voor de werkloosheid in Slowakije, maar ook in andere Europese landen, bevestigen het belang en de betekenis van coaching bij het vinden van een beroep of beroepsoriëntatie;  dus, loopbaanbegeleiding en - advies. Het betreft niet alleen de jongeren, maar het moet ook beschikbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen met uiteenlopende onderwijsniveaus.

Dit was vastgesteld tijdens een startbijeenkomst van het project “Career guidance and counselling – the basis for a better future” in samenwerking met partners van Frankrijk, Hongarije, Nederland en Slowakije. De projectcoördinator is de Slowaaks organisatie, TREXIMA uit Bratislava.

De bijeenkomst was op 14 oktober 2013 in Bratislava.

Naast de projectpartners werd de startbijeenkomst bijgewoond door vertegenwoordigers van het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Familie van de Slowaaks republiek, het hoofdkantoor voor Sociale Zaken en Familie, Arbeidsbureaus, Ministerie van Onderwijs, professionele leden, werkgevers, sociale partners, civiele organisaties, alsook andere experts en geïnteresseerden in loopbaanbegeleiding en -advies.

Het creëren van internationale partnerships binnen het Leonardo da Vinci sub-programma is één van de belangrijkste manieren hoe nationale en internationale experts hun expertise, kennis en standpunten kunnen delen over de huidige situatie in loopbaanbegeleiding en -advies, naast beroepsonderwijs en trainingen met een speciale focus op het efficiënt gebruik van Human Resources (HR) met zicht op het terugdringen van de werkloosheid.

De Algemene Directeur van het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Familie van de Slowaakse Republiek Paed Dr. Danica Lehocka, heeft maatregelen benoemd, die de Slowaakse regering gaat nemen voor het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt, inclusief het National Reform Programme for Employment. Aansluitend heeft Ildiko Hanuliakova van het Civic Organisation – Teamwork for a Better Future, het project toegelicht en de visie, de doelen en het belang van partnershipstrategie uitgelegd.

In het vervolgprogramma hebben de vertegenwoordigers van het project hun organisaties geïntroduceerd en hebben informatie gegeven over de arbeidsmarktsituatie in hun eigen land. 

De situatie in Slowakije werd uitgelegd door Lenka Benackova van TREXIMA Bratislava. Naast statistische gegevens over onderzoeken en analyses omtrent werk en werkloosheid, heeft zij ook de nadruk gelegd over de noodzakelijke samenwerking tussen de staat, werkgevers en scholen voor het verbeteren van de huidige situatie en voor het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

De situatie op de Hongaarse arbeidsmarkt werd voorgedragen door Zsuza Pataki (Human Profess Kozhasnu Nonprofit Kft), die ook de werkloosheid van specifieke doelgroepen zoals de Roma minderheden, heeft benadrukt. 

Laurent Dedieu (LENO CONSULTING) gaf aan dat in Frankrijk, grote werkgevers een beslissende stem hebben over de gevolgen op de arbeidsmarkt en voegde toe dat de   werkloosheid in zijn land niet afnam doordat  mensen afkeer hebben om te reizen en te werken in een andere regio.

Guus Morjan (MORJAN EU VET) legde de voordelen uit van het Nederlandse systeem van beroepsonderwijs en heeft de hoge werkzaamheid in Nederland in directe verbinding gebracht met het niveau van planning van vraag en aanbod en begeleiding in het land.

Jakub Zabka van TREXIMA Bratislava introduceerde het online instrument “Labour Market Integrated System” – aangeboden door het Central Office of Labour, Social Affairs and Family. Dit instrument biedt voordelen voor werkzoekenden, werkgevers en andere partijen op de arbeidsmarkt in Slowakije.

De conclusies van de vergadering maakten duidelijk, dat, om de arbeidsparticipatie te verhogen en om een sterke positie op de arbeidsmarkt te krijgen, het nodig is om constant nieuwe kansen en oplossingen te zoeken, de  loopbaanbegeleidingsdiensten naar een aantal instituties uit te breiden en hun professionaliteit te verbeteren. Om dit te realiseren, is het nodig om de expertise van loopbaan begeleidingsmedewerkers te verbeteren, en dit kan een impuls krijgen door gebruik te maken van ervaring in het buitenland.

Tijdens de aansluitende vergadering op 15 oktober 2013, hebben de partners besloten om verder te gaan met het voortzetten van het werk, algemene- en tijdsplanningstaken, zodat dit projectvoordelen heeft voor alle deelnemende landen.

Welkom

tmp-newsBinnen de planning van het project wordt informatie uitgewisseld op internationaal niveau en vergeleken tussen de instituties  betreffende  de arbeidsmarkt (labour market –LM) in de partner regio’s en de loopbaanbegeleiding in de partnerlanden.

(Non-public) Werkvergadering van partners (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)De volgende werkvergadering van partners zal plaats vinden op 23-24 januari 2014 in Boedapest.Het hoofddoel van de vergadering is het creëren van een vragenlijst die het niveau van loopbaanbegeleiding in partnerlanden kan vastleggen.

Begin uw loopbaan nu in Slowakije

Naštartujte svoju kariéru

In de eerste plaats kijken we naar het acroniem ISTP. Dit betekent Labour Market Integrated System. Het is een database van alle bestaande functies op de arbeidsmarkt in Slowakije. Het biedt ook adviesfunctionaliteiten aan die gebruikt kunnen worden bij het vinden van een baan. In relatie tot de opleidingsachtergrond, ervaring, kennis en vaardigheden van de gebruiker.

Loopbaan begeleiding is verstandig voor iedereen, niet alleen jonge mensen

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

De huidige statistieken voor de werkloosheid in Slowakije, maar ook in andere Europese landen, bevestigen het belang en de betekenis van coaching bij het vinden van een beroep of beroepsoriëntatie;  dus, loopbaanbegeleiding en - advies. Het betreft niet alleen de jongeren, maar het moet ook beschikbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen met uiteenlopende onderwijsniveaus.

Loopbaanbegeleiding in partner landen

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Slowakije

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en voor alle onderwijsniveaus. Het is een handig en effectief instrument om informatie te stroomlijnen en, vanwege de toegankelijkheid, biedt het ook toegang tot nog meer informatie.

Evenementen

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder