Nieuws

Loopbaanbegeleiding in partner landen

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Slowakije

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en voor alle onderwijsniveaus. Het is een handig en effectief instrument om informatie te stroomlijnen en, vanwege de toegankelijkheid, biedt het ook toegang tot nog meer informatie.

Het huidige systeem van loopbaanbegeleiding in Slowakije voldoet niet aan de vraag van de klant. Loopbaanbegeleiding focust alleen op de huidige vraag van de klanten en voldoet niet aan de vraag voor ontwikkelingen op de lange termijn. Loopbaanbegeleiding op de scholen focust hoofdzakelijk op verdere studie en er wordt weinig aandacht gegeven aan de loopbaan van de student na de school. De student ontwikkelt geen tot weinig kennis hierover. Loopbaanbegeleiders hebben niet altijd de geschikte competenties. Binnen arbeidsvoorziening (UWV) bestaat de begeleiding alleen uit informatie en advies. Gesprekken op het arbeidsbureau zijn veelal gericht op het afhandelen van aantallen klanten en er is gebrek aan personeel. Op 31-12-2012 waren er 425.858 geregistreerde werkzoekenden in Slowakije. Dit betekent een werkloosheidscijfer van 14,44 %. Sinds 2008 is het aantal geregistreerde werklozen langzaam toegenomen. 50 % van de geregistreerde werklozen zijn langdurig werkzoekend, 45 % heeft een laag onderwijs niveau, en 33 % is jonger dan 29 jaar. Langdurig werkzoekenden, laag opgeleide en jonge werklozen hebben een intensieve individuele zorg nodig met betrekking tot scholing en ontwikkeling van hun professionele, beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling. Door de toenemende mismatch tussen het aanbod van afgestudeerden en de eisen van de arbeidsmarkt, neemt het risico van een groeiend aantal geregistreerde werkzoekenden toe.

Daarom is het versterken van loopbaanbegeleiding en -advies een belangrijk instrument om de huidige en toekomstige arbeidskrachten de nodige vaardigheden aan te leren. Het is dus een instrument om de mensen kansrijker te maken en succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Het is daarom nodig om constant op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen, het uitbreiden van advies diensten voor andere instituties en het vormen van partnernetwerken binnen de arbeidsmarkt. Op deze wijze kunnen we werknemers beter voorbereiden  om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. Om deze reden is het nodig het professionele - en begeleidingsniveau te verbeteren, door bekend te zijn met  en het vergelijken van andere buitenlandse praktijken.

Hongarije

Omdat het belang van Leven Lang Leren (LLL) is toegenomen, heeft het principe van LLL loopbaanbegeleiding de plaats ingenomen van  de simpele beroepsbegeleiding. De  huidige sociale structuur vraagt om een nieuwe aanpak voor loopbaanbegeleiding en - planning. Werknemers kunnen kiezen uit duizenden vacatures en  verwachten 30 tot 35 jaar actief te zijn op de arbeidsmarkt. Voor een individu is het onmogelijk om op te zeggen, te veranderen of zijn/haar loopbaan te veranderen, vanwege de binding met de regio of woonplaats. De loopbaan van een professional is tegenwoordig langer en flexibeler dan ooit en dit betekent dat de werkzame bevolking andere algemene vaardigheden zal  moeten verwerven en de kerncompetenties zal moeten verbeteren om te voldoen aan de minimale vraag van de arbeidsmarkt.

In Hongarije hebben werkzoekenden alleen toegang tot loopbaanbegeleiding in de private sector. De huidige situatie laat zien dat verschillende leeftijdsgroepen behoefte hebben aan individuele loopbaanbegeleiding. Dit betekent dat er speciale eisen worden gesteld aan iedere leeftijdsgroep. Het principe van loopbaanbegeleiding is om het individu meer zelfstandig en competent te maken. Hij/zij kan zijn/haar vaardigheden, competenties en interesses laten vastleggen en erkennen. Hij/zij kan zijn/haar individueel loopbaan op ieder moment in zijn/haar leven vastleggen en verder ontwikkelen. Deze service is op dit moment niet beschikbaar voor jonge en volwassen werknemers in Hongarije. 

De veranderingen in de werkomstandigheden eisen dat het individu constant bijgeschoold  moet worden. De competenties en interesses van de werknemers moeten meer gerelateerd worden aan onderwijs, training en arbeidsmarktkansen in samenhang met zijn/haar individuele levenswensen. Loopbaanbegeleiding en -advies kan als instrument gebruikt worden en aan de implementatie van bovenstaande onderwerpen bijdragen.

Frankrijk

In Frankrijk neemt het aantal werkzoekenden iedere jaar toe. In oktober 2012 bereikte het aantal niet werkende mensen in Frankrijk het hoogste niveau in 14 jaar. In oktober, in de tweede grootste economie in de EU, waren bijna 3.103 miljoen mensen werkzoekend. In vergelijking met de voorgaande maand betekent dit een verhoging van 1,5 procent en in vergelijking met oktober 2011 nam het aantal werklozen toe tot 10.3 %.

De overheid wil het werken van jongeren stimuleren. Het is belangrijk om een nieuw onderwijssysteem te introduceren dat rekening houdt met de eisen van de arbeidsmarkt en met de toekomstige ontwikkelingen. LENO CONSULTING is een educatief instituut dat zich veelal richt op  werkzoekenden. Voor onze coaches is het heel belangrijk om voorbereid te zijn op de huidige trends van de arbeidsmarkt en om de ontwikkelingen te voorspellen door nieuwe trainingsmodulen te ontwikkelen. Het is belangrijk om loopbaanbegeleiding en -advies te ontwikkelen en voordelig om de ervaringen van de EU- lidstaten hierbij te benutten.

Nederland

Loopbaanbegeleiding en -advies is onderdeel van zijn het Nederlandse beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs is verankerd in de samenwerking met de arbeidsmarkt. Sociale partners zijn daarom sterk betrokken. Om deze redenen is het percentage jeugdwerkloosheid in Nederland, in vergelijking met andere EU landen, redelijk laag. Een andere reden voor de beperkte jeugdwerkloosheid is het systeem van erkende leerbedrijven voor het beroepsonderwijs en de kwaliteitseisen die aan deze bedrijven worden gesteld. Ook   het hebben van  gekwalificeerde mentoren en  coaches in deze bedrijven draagt positief bij. De eisen van de arbeidsmarkt voldoen niet alleen aan de  nationale vraag, maar voldoen ook makkelijk aan de eisen van andere EU-landen. Het beroepsonderwijs inclusief loopbaanbegeleiding en -advies hebben een lange traditie in Nederland en deze relatie tot en de vergelijking met systemen van andere Europese landen, maakt ons systeem aantrekkelijk.

Welkom

tmp-newsBinnen de planning van het project wordt informatie uitgewisseld op internationaal niveau en vergeleken tussen de instituties  betreffende  de arbeidsmarkt (labour market –LM) in de partner regio’s en de loopbaanbegeleiding in de partnerlanden.

(Non-public) Werkvergadering van partners (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)De volgende werkvergadering van partners zal plaats vinden op 23-24 januari 2014 in Boedapest.Het hoofddoel van de vergadering is het creëren van een vragenlijst die het niveau van loopbaanbegeleiding in partnerlanden kan vastleggen.

Begin uw loopbaan nu in Slowakije

Naštartujte svoju kariéru

In de eerste plaats kijken we naar het acroniem ISTP. Dit betekent Labour Market Integrated System. Het is een database van alle bestaande functies op de arbeidsmarkt in Slowakije. Het biedt ook adviesfunctionaliteiten aan die gebruikt kunnen worden bij het vinden van een baan. In relatie tot de opleidingsachtergrond, ervaring, kennis en vaardigheden van de gebruiker.

Loopbaan begeleiding is verstandig voor iedereen, niet alleen jonge mensen

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

De huidige statistieken voor de werkloosheid in Slowakije, maar ook in andere Europese landen, bevestigen het belang en de betekenis van coaching bij het vinden van een beroep of beroepsoriëntatie;  dus, loopbaanbegeleiding en - advies. Het betreft niet alleen de jongeren, maar het moet ook beschikbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen met uiteenlopende onderwijsniveaus.

Loopbaanbegeleiding in partner landen

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Slowakije

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en voor alle onderwijsniveaus. Het is een handig en effectief instrument om informatie te stroomlijnen en, vanwege de toegankelijkheid, biedt het ook toegang tot nog meer informatie.

Evenementen

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder