Partners

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

TREXIMA Bratislava is een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderzoek, statistieken, advies - en consultatiediensten. Het bedrijf heeft professionele en ervaren medewerkers in dienst op het gebied van werk, arbeidsmarkt, arbeidskosten en salarisstatistieken, onderzoeken, beroepskwalificaties, HRM-management, loopbaanbegeleiding, functie-analyses, functiebeschrijvingen, stroomlijnen van werkprocessen, uitgebreide evaluatie-analyse, vergoedingen, werkgelegenheid en productiviteitsprognoses.

TREXIMA Bratislava geeft eigentijdse informatie over nationale arbeidskosten en doet statistisch onderzoek op basis van 15. 000 eenheden. Sinds 1992, heeft TREXIMA Bratislava  methodieken en expertise op het gebied van inkomensstatistieken in verschillende Europese landen gevolgd en voert dit ook uit op internationaal gebied. Het bedrijf implementeert systematisch “good practices” van nationale en buitenlandse experts op het gebied van inkomens, statistieken en werkanalyses. Onze methodologie wordt gesteund door een breed bereik van pedagogische middelen, gepresenteerd door het format van het klassikale  onderwijs of open en leren op afstand (ODL), op verzoek of beschikbaarheid in het Frans en/of Engelse taal. 

Integrated System of type Positions (ISTP), ontwikkeld door TREXIMA Bratislava, is een loopbaanbegeleidingsinstrument  gefinancierd door het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Familie van de Slowaakse Republiek. Het voorziet in meer dan 2.000 functiebeschrijvingen en kwalificatie-eisen voor actuele vacatures in Slowakije op een gratis internet portaal. Deze unieke nationale digitale  database brengt voordelen voor een grote aantal doelgroepen – arbeidsbureaus werknemers, werkzoekenden, HR professionals, arbeidsbureauprofessionals, loopbaanadviseurs, leerlingen, studenten en een breed publiek – met een duidelijke doel om het vinden van de meeste geschikte mensen. Voor externe vacatures en het meeste geschikte werk voor specialisten, voorziet ISTP uitgebreide informatie over vacatures, salaris, school netwerken en vervolg onderwijs.

TREXIMA Bratislava ontwikkelde het nieuwe National Classification of Occupations SK ISCO-08 dat registreert alle beroepen op de Slowaaks arbeidsmarkt. Het systeem voorziet en gebruikt de terminologie van vacatures op de Slowaakse arbeidsmarkt  dat aangeeft welke taken gedaan moeten worden en welke eisen moeten worden gesteld.

Het bedrijf koppelt het onderwijssysteem aan de vraag van de  arbeidsmarkt door het National Occupational Framework (NSP) – een instrument die de eisen van de arbeidsmarkt voor het onderwijssysteem inzichtelijk maken, gerelateerd aan het systeem van geïnstitutionaliseerde structuur van Sector Skills Councils en ICT projecten en onderzoeken op het gebied van inkomens, werk, HRM middelen en inkomens voor vrouwen.

TREXIMA Bratislava bezit een Quality Management Systems Certificate goedgekeurd volgens ISO9001: 2008.

 

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký MederTeamwork voor een betere toekomst – Velky Meder

Het hoofddoel  van het Teamwork voor een betere toekomst – Velky Meder Civil Association (CA) is het promoten en ontwikkelen van activiteiten en het steunen van actieve deelname van burgers op lokaal, regionaal, nationaal en internationale niveau op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven, gericht op:

 1. het onderwijs, Life Long Learning (LLL) en extra activiteiten door het promoten van:
  • onderwijs en scheppen van kansen voor het minderbedeelden en marginale groepen
  • moderne communicatie technologie (Internet, Skype, Facebook)
 2. het maken van het wettelijk bewustzijn door:
  • het promoten van het publiekelijk bewustzijn van rechten en verantwoordelijkheden
  • Het voorzien van administratieve en adviesdiensten voor de minderbedeelden en marginale groepen
 3. (re) integratie van werkzoekende naar de  arbeidsmarkt, gericht op minderbedeelde groepen door het implementeren van:
  • informatie en advies diensten, activiteiten en professionele raad
  • internationale institutionele uitwisseling van informatie over de  arbeidsmarkt en ‘good practices’

De primaire doelgroep van het CA Teamwork for a better future – Velky Meder, zijn de minderbedeelden, vooral gehandicapten, jonge mensen en langdurig werklozen.

 

LENO CONSULTINGLENO CONSULTING

Leno was opgericht in 2007 door twee managers, Nathalie Redon en Laurent Dedieu, experts op het gebied van beroepstraining en ICT’s (Informatie en communicatie technologie). Gelegen in de Midi-Pyrenees en Langedoc Roussillon regio, biedt de organisatie trainingen aan voor bedrijven en werkzoekenden in Frankrijk en Europa.

Ons doel is het voorzien van kwaliteitstraining die beantwoorden aan de eisen van onze klanten. Hiervoor, hebben onze pedagogische experts geen lijst van trainingen in onze catalogus ontwikkeld, maar bijna 200 trainingsonderwerpen georganiseerd rond zes gebieden van expertise.

Elke trainingsvoorstel vindt plaats door een interne audit zodat wij een passende training  kunnen aanbieden.

 

Human Profess Nonprofit Ltd.Human Profess Nonprofit Ltd.

Het Human Profess Nonprofit Ltd. werkt samen met achterstandsgroepen in het veld van loopbaanbegeleiding (CG). Het HP is een trainingsinstituut en  organiseert en realiseert de ondersteuning en trainingen voor gehandicapten , vrouwen, jonge mensen, werklozen en oudere mensen in de provincie Vas. HP heeft werk relaties met veel nationale en internationale trainingsinstituten, arbeidsbureaus, overheid en niet-overheidsorganisaties en met experts in loopbaanbegeleiding (CG). HP en hun partners steunen de integratie en re-integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt met verschillende, innovatieve en een brede keus aan methodieken.  

 

Morjan – Európske odborné vzdelávanie a školenieMorjan Promoter of European Vocational Education and Training

Morjan EU VET is een Nederlandse Europese netwerkorganisatie die zich concentreert op het Europese beroepsonderwijs en het mobiliteit van lerenden. In de afgelopen twintig jaar zijn we op nationale en internationale wijze betrokken geweest in Europa en daarbuiten.  Hierdoor hebben wij veel expertise, know-how en een netwerk ontwikkeld op het gebied van werken en leren (dual systeem) en de Europese ontwikkelingen op het gebied van instrumenten voor het Europese beroepsonderwijs (o.a. EQF, ECVET, EQAVET en Europass). De focus is gericht op werkend leren, de kwaliteit van leerplaatsen in bedrijven en het samenbrengen van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Morjan EU VET is ook lid van het European Vocational Training Association (EVTA) in Brussel. Via EVTA, wordt informatie en invloed op Europese ontwikkelingen gerealiseerd.

Human Capital en beroepsonderwijs vormen de kern voor de Europese kenniseconomie. In de nabije toekomst, krijgt Europa steeds meer te maken met de kwestie en de match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, nieuwe vaardigheden en competenties voor nieuwe sectoren en mobiliteit tussen regio’s. Stakeholders van bedrijfsleven en beroepsonderwijs moeten zich meer bewust en betrokken worden in het belang van deze beleidsthema’s op Europees, regionaal en sectoraal niveau. Als het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs worden samengebracht, wordt Europa sterker in een global economie.

 

Welkom

tmp-newsBinnen de planning van het project wordt informatie uitgewisseld op internationaal niveau en vergeleken tussen de instituties  betreffende  de arbeidsmarkt (labour market –LM) in de partner regio’s en de loopbaanbegeleiding in de partnerlanden.

(Non-public) Werkvergadering van partners (23.-24.01.2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)De volgende werkvergadering van partners zal plaats vinden op 23-24 januari 2014 in Boedapest.Het hoofddoel van de vergadering is het creëren van een vragenlijst die het niveau van loopbaanbegeleiding in partnerlanden kan vastleggen.

Begin uw loopbaan nu in Slowakije

Naštartujte svoju kariéru

In de eerste plaats kijken we naar het acroniem ISTP. Dit betekent Labour Market Integrated System. Het is een database van alle bestaande functies op de arbeidsmarkt in Slowakije. Het biedt ook adviesfunctionaliteiten aan die gebruikt kunnen worden bij het vinden van een baan. In relatie tot de opleidingsachtergrond, ervaring, kennis en vaardigheden van de gebruiker.

Loopbaan begeleiding is verstandig voor iedereen, niet alleen jonge mensen

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

De huidige statistieken voor de werkloosheid in Slowakije, maar ook in andere Europese landen, bevestigen het belang en de betekenis van coaching bij het vinden van een beroep of beroepsoriëntatie;  dus, loopbaanbegeleiding en - advies. Het betreft niet alleen de jongeren, maar het moet ook beschikbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen met uiteenlopende onderwijsniveaus.

Loopbaanbegeleiding in partner landen

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách Slowakije

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en voor alle onderwijsniveaus. Het is een handig en effectief instrument om informatie te stroomlijnen en, vanwege de toegankelijkheid, biedt het ook toegang tot nog meer informatie.

Evenementen

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder