Aktuality

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéruČo sa skrýva pod týmto (trochu zložitým) názvom? Ide o databázu zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj sústavu poradenských nástrojov využiteľných pri hľadaní pracovného miesta zodpovedajúceho úrovni vzdelania, praxi, vedomostí a zručností používateľa informačného portálu.

Víziou inovovaného bezplatného portálu, ktorý ponúkne praktické a celistvé informácie o trhu práce, je stať sa vieryhodným a spoľahlivým sprievodcom trhu práce pre všetkých jeho používateľov. Či už portál navštívi študent, ktorý sa rozhoduje o výbere školy, zamestnanec, ktorý chce zmenu alebo jednoducho len aktívne pristupovať k svojmu odbornému rastu a osobnému rozvoju alebo nezamestnaný hľadajúci si prácu, portál mu bezplatne, prostredníctvom svojich nástrojov, pomôže nasmerovať kariéru a zorientovať ho v zložitom svete práce.

Srdcom portálu je nástroj, ktorý prostredníctvom série dotazníkov týkajúcich sa dosiahnutého vzdelania, praxi, vedomostí, zručností, záľub a charakterových čŕt používateľa zhodnotí a poskytne odpovede na otázky „Na akú prácu sa hodím?“, „Kde všade sa môžem so svojím vzdelaním uplatniť?“, „Na ktoré zamestnanie mám najvhodnejšie predpoklady?“. Zároveň mu ponúkne informáciu, či sa systémom vyhodnotené optimálne zamestnanie nachádza v ponuke voľných pracovných miest. Prostredníctvom vytvoreného profilu a vyplnením série dotazníkov systém umožní vytvorenie životopisu, ktorý bude možné hneď zaslať potenciálnemu zamestnávateľovi. Uložením osobného profilu používateľ dostane možnosť stať sa súčasťou databázy, ktorá bude sprístupnená registrovaným zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné miesta.

Neviete, čo si predstaviť pod zamestnaním systémový inžinier alebo prámikár? Portál ISTP ponúka odpovede aj na tieto otázky. Súčasťou systému je nástroj, ktorý prehľadnou formou ponúka zoznam zamestnaní, ktoré sa na slovenskom pracovnom trhu nachádzajú. Sprístupňuje informácie o tom, aká je pracovná náplň konkrétneho zamestnania, aké vedomosti a zručnosti sú potrebné na jeho kvalifikovaný výkon. Takisto upozorňuje, na aké obmedzenia (napríklad zdravotné) si treba dávať pozor a poskytne informácie o tom, s akým finančným príjmom po nástupe na danú pozíciu možno počítať. Ak používateľ na základe poskytnutých údajov o zamestnaní zistí, že je presne také, o akom sníval, bude mať možnosť sa otestovať a zistiť, či by bol svojím budúcim zamestnávateľom akceptovaný alebo si bude musieť doplniť svoje vedomostné portfólio prostredníctvom ďalšieho vzdelávania alebo dodatočným štúdiom.

Nenahraditeľným sprievodcom trhom práce je portál ISTP pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Prostredníctvom neho majú možnosť vytvárať komplexné osobné profily klientov, získavať aktuálne informácie o voľných pracovných miestach v SR a EÚ a plánovať odbornú prípravu uchádzačov o zamestnanie v rámci požadovanej rekvalifikácie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov na voľné pracovné miesta. Neoceniteľnou pomôckou je portál aj pre výchovných poradcov, ktorí prostredníctvom prístupu k databáze študijných a učebných odborov vyučovaných v SR a školách, ktoré príslušné odbory vyučujú a vytvorením osobných profilov žiakov a študentov môžu nasmerovať a naplánovať ich profesijnú kariéru. V neposlednom rade je portál účinným nástrojom pre vzdelávacie a poradenské inštitúcie, ktoré si prostredníctvom neho budú môcť zostavovať vzdelávacie programy adekvátne potrebám trhu práce.

Veľkou novinkou bude od mája 2013 priestor pre zamestnávateľov, ktorí budú môcť bezplatne vkladať svoje pracovné ponuky do systému a spoluvytvárať tak databázu voľných pracovných miest. Budú si môcť prezerať osobné profily používateľov, ktorí sa v systéme zaregistrovali a súhlasili so sprístupnením svojich údajov, vrátane životopisov. ISTP bude ponúkať sofistikovaný systém párovania vhodných kandidátov s voľnými pracovnými miestami. Zamestnávatelia dostanú informácie o kandidátoch šitých na mieru.

Pod gesciou ministerstva a koordináciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa, okrem iných projektov, realizuje aj Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) dostupný na www.istp.sk.

Aktuality všetky články

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách

Kariérne poradenstvo v partnerských krajináchSlovenská republika

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva, s každou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám.

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchAktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania, inými slovami kariérového poradenstva. Zďaleka sa to netýka iba mladých – je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania.

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)Ťažiskovou témou neverejného pracovného stretnutia partnerov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. januára v Budapešti bola tvorba dotazníka na zistenie súčasného stavu kariérneho poradenstva v partnerských krajinách.

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéruČo sa skrýva pod týmto (trochu zložitým) názvom? Ide o databázu zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj sústavu poradenských nástrojov využiteľných pri hľadaní pracovného miesta zodpovedajúceho úrovni vzdelania, praxi, vedomostí a zručností používateľa informačného portálu.

Vítame Vás na webstránke venovanej kariérnemu poradenstvu

tmp-newsHlavým zámerom projektu je vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva (KP) v jednotlivých partnerských krajinách – Slovenská republika, Maďarsko, Francúzsko a Holandsko.

Eventy

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder